Att olika institutionsboende och andrahandslösningar höjer ribban för att komma in på den reguljära bostadsmarknaden är inte så svårt räkna ut.

Vi i vänsterpartiet har därför länge varit skeptiska mot modellen att man ska visa att man klarar olika boende innan man får ett eget kontrakt (även kallad trappstegsmodell). Det är därför mycket bra att Malmö nu sagt att vi vill pröva housing first.

Housing first är en modell som bygger på att först måste boendet ordnats innan någonting annat kan funka. Att personer ska erbjudas egna kontrakt meddetsamma. Detta så klart kopplat med boendestöd om detta behövs.

En forskargrupp i Lund har tittat på detta och kommit fram till att det är många fler som bor kvar i sitt boende efter en viss tidsperiod när housing first används i stället för trappstegsmodellen.

Ett bra initiativ från Malmö. Det borgerliga Lund tackade så klart genast nej till att vara med i projektet.

Men det är klart, den främsta anledningen till hemlöshet är ju att det byggs för lite. Att borgarna slopat alla subventioner till hyresrättsbyggande och totalt lagt ner det som fanns kvar av bostadspolitiken. Housing first ändrar inte detta faktum men det innebär en annan inställning till som drabbas av hemlöshet. Och det är viktigt…

Hanna Thomé