I det nya miljöprogrammet för Malmö framhålls vikten av att Malmö ska vara en god förebild på miljöområdet. Där står också att Malmö ska använda alla möjligheter att påverka andra till bra miljöval. Detta ställer vi i Vänsterpartiet helt upp på, men då måste vi förfoga över ett antal medel att kunna påverka. Det viktigaste är ägandet. Den mark som Malmö stad äger kan vi styra över. Det är därför så viktigt att vi behåller marken i vår ägo. På vart och vartannat kommunfullmäktigemöte säljs mark ut. Vi i Vänsterpartiet står ofta ensamma och vill att marken ska vara offentligt ägd. Ska miljöprogrammets mål kunna uppfyllas krävs en förändrad markpolitik i Malmö.

Anders Skans