Visst är det ett märkligt resonemang om att kommuner själva ska välja ifall man vill ta emot asylsökande eller flyktingar. Man kan ju fråga sig ifall det är fler grupper av människor som kommunen i så fall ska besluta om ifall man ska tillåta bo i kommunen?

Ett annat märkligt resonemang är att asyl- och flyktingpolitik är ett statligt ansvar, och med den motiveringen anser en del att kommuner inte behöver ta något ansvar. Förvisso är asyl- och flyktingpolitik ett statligt ansvar, och staten kan bli betydligt bättre på att ta det ansvaret.

Men det är ju helt orimligt att få för sig att kommuner ska kunna säga nej till att ta emot asylsökande eller flyktingar. Var man än ska bo under asyltiden, eller sedan man beviljats uppehållstillstånd, så måste man ju faktiskt bo i en kommun. Man kan ju inte sväva omkring några meter över marken, och var man än beträder vår jord i Sverige så trampar man ju på marken i någon kommun.

Anneli Philipson