Idag ska kommunstyrelsen återigen besluta om att sälja ut Malmös mark. Detta är en av de frågorna vi är oense om i majoritet (s, v, mp). Vi reserverarar oss och s och mp får stöd av borgarna för att sälja.

Detta är oroväckande för framtiden. Att sälja marken gör att vi får in pengar nu men tappar rådigheten över marken på längre sikt. I regionen säljs en massa offentligt äga sjukvårdslokaler sen hyr regionen tillbaka.

Att sälja spisen för att kunna gå på restaurang är inte så klokt

Hanna Thomé