Det moderata utspelet att samarbeta med Sverigedemokraterna i Malmö visar att höger är höger. Försöken att släta över i Sydsvenskan är lönlösa, det är uppenbart att Moderaterna i Malmö delar mycket av Sverigedemokraternas rasistiska åsikter. Moderaterna har redan förespråkat lokalt flyktingstopp, utgångsförbud med mera tillsammans med Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna liksom Moderaterna är högerpartier och att nu malmömoderaterna fiskar i de rasistiska vattnen är inget konstigt, de konkurrerar om samma högerväljare. För att motverka de öppet rasistiska åsikterna som såväl Sverigedemokraterna som malmömoderaterna för fram, behövs ett starkt antirasistiskt arbete.

Anders Skans (V)