Från och med den 1 januari 2010 ska friskolorna ha ännu mer av de kommunala pengarna, enligt ett lagförslag som den borgerliga regeringen lagt. Mer av skattebetalarnas pengar ska hamna i privata fickor.

Redan idag så får de s.k. friskolorna mer pengar per elev än de kommunala skolorna – för det säger lagen. I t.ex. Limhamn (där många av Malmös friskolor ligger) får friskolorna 7 mkr om året av skattebetalarnas pengar och med det nya lagförslaget som börjar gälla i januari ska de ha 14 % till.

2007 delades 84 Mkr ut i vinst till ägare av de privata skolorna. Pengar som egentligen är skattepengar och som ska gå till elever och undervisning hamnade istället i företagens fickor.

Friskolorna innebär ingen ”frihet”, istället utarmar de den kommunala skolans ekonomi. Den kommunala skolan tvingas också hålla ständig beredskap att ta emot elever när ”fri”skolorna lägger ner eller flyttar. ”Fri”skolorna kan fritt etablera sig i kommunen utan att kommunen har något att säga till om.

I ”fri”skolorna har färre lärare behörighet än i den kommunala skolan. I ”fri”skolorna är lärartätheten lägre än i de kommunala skolorna. I ”fri”skolorna kan elever med handikapp och inlärningssvårigheter nekas gå, den kommunala skolan tar emot alla.

Friskola – frihet för vem? – Frihet för privata företag att stoppa skattepengar i den egna fickan kanske, men det är ingen frihet för eleverna varken för de som går i friskolan eller den kommunala.

Martina Nilsson (v)