Stockholms tingsrätt har slagit fast att det är diskriminering att neka gravida med kraftig foglossning sjukpenning. En man med samma symptom hade blivit sjukskriven. Tingsrätten menar också att diskrimineringen från försäkringskassan nog varit ”oavsiktlig”.

Jaha ja, det är klart om vi tänker bort att det handlar om makt och maktsystem så blir kanske den mesta diskrimineringen av kvinnor ”oavsiktlig”. Det som tingsrätten kallar oavsiktligt skulle jag snarare kalla för en hierarkisk könsmaktsordning gällande så väl kvinnors ekonomiska beroende som synen på kvinnors kroppar och föräldraskap. Det finns många exempel på maktorättvisa gentemot kvinnor som handlar om kvinnors sämre ekonomi och att vi har huvudansvaret för hem och barn:

Kvinnor har ca 20 % lägre lön män

Kvinnor står för 82 % av det obetalda hushållsarbetet

46 % av LO kvinnorna arbetar deltid – de flesta ofrivilligt

Kvinnor tar ut 80 % av föräldraledigheten

Kvinnor lägger ner 35 timmar i veckan på hemarbete, män ca 20 timmar i veckan.I Barnfamiljer är fördelningen ännu värre kvinnor 50 timmar och män 25.

Kvinnors löneutveckling avstannar när familjen får barn medan mannens ökar. Det är dyrt att ha barn, särskilt om man är kvinna.Under en 10 – års period förlorar mamman 304 000 kr och pappan 10 000.

Det är bra att försäkringskassan blev fälld, att kvinnorna nekades sjukpenning är en del av ett större system, del av en större fråga. Att Sverige är jämställt är en bluff. Det behövs en feministisk politik, så att det inte det ”oavsiktliga” förtrycket av kvinnor får fortsätta.

Martina Nilsson (v)

Artikel i Sydsvenskan