Ett av vänsterpartiets krav och valfrågor var att det skulle startas en kommunalbostadsförmedling. Kravet har vi drivit under många år redan 2002 la vänsterpartiet ett förslag om en kommunalbostadsförmedling i kommunfullmäktige – ett förslag som då röstades ner av de andra partierna. Men nu när (v)i sitter med och styr i kommunen så har vi sett till att det också blev en bostadsförmedling.

Det är nu 13 500 som står i den kommunala kön och allt fler privata fastighetsägare visar intresse för att anmäla allt fler lägenheter till den kommunala förmedlingen.

Nu kan lägenheterna fördelas på ett mer rättvist sätt. Det är inte längre den med mest pengar och bäst kontakter som får lägenhet först utan det är kötiden som är avgörande. Vi har tagit ett litet men viktigt steg för att minska diskrimineringen på bostadsmarknaden.

Martina Nilsson (v)