Senaste kommunfullmäktige behandlade sverigedemokraternas motion om temporära utegångsförbud för ungdomar ex. i Rosengård. Det förvånar nog ingen att SD lägger denna typ av motion. Det förvånande var istället att i motionen stod: “Långsiktiga sociala åtgärder är bra men inte nog”. Om sverigedemokraterna är anhängare av långsiktiga sociala åtgärder i våra förorter har de sannerligen inte visat bevis på detta i kommunfullmäktige tidigare.

Samtidigt skriver partiledare Åkesson i en debattartikel på SVT Debatt:“De problem vi nu ser bottnar i alienation. En alienation som främst är kopplad till omotiverad och kontraproduktiv offermentalitet, invandrarskapet som sådant med de språkliga- och utbildningsrelaterade komplikationer som detta medför, kulturella skillnader i konflikthantering och framförallt splittrade och/eller motsatta nationella identiteter som förstärks av den mångkulturella samhällsordningen och frånvaron av en assimileringspolitik”.

Alltså… inte ett ord om sociala problem eller behovet av sociala åtgärder.Om sverigedemokraterna i Malmö menar vad de skriver i sin motion saknar de stöd för detta i sin rasistiska partilinje.Det hela handlade kanske om en tabbe.Att skylla alla samhällsproblem på invandringen är trots allt sverigedemokraternas grundidé.

Juha Jurvanen