På gårdagens kommunfullmäktige hade Folkpartiet i Malmö motionerat att centrala riktlinjer ska införas för hur skolk ska hanteras i skolan. Denna misstro från folkpartisterna till lärarnas kompetens att själva avgöra vilka kontakter med föräldrarna som behövs leder in oss i ett kontrollsystem som får negativa konsekvenser, de verkliga problemen döljs bakom statistik. Det datoriserade system som används idag “Skola-24” tillsammans med den offentliga kontrolldebatten leder idag in lärare till att slaviskt följa rigida regler och rapportera in 3 minuters frånvaro för hämtning av skrivbok eller 10 minuter för ett toalettbesök. Vilket intresse har föräldrarna av denna information? Nej överlåt till lärarna att bedöma behovet av föräldrakontakt. Syftet med föräldrakontakten om frånvaro ska vara att hjälpa barn att klara sin skolgång inte mäta tiden för toabesök.

Anders Skans (v)