Socialdemokraterna sa på sin kongress nej till att ta hem soldaterna från Afghanistan.

I Afghanistan slåss svenska soldater under Natos ledning. Nato, som samarbetar med de amerikanska invasionsstyrkorna. Invasionsstyrkor som gjorde ett fullständigt folkrättsvidrigt angrepp på ett av världens fattigaste länder. Och här är vi med och slåss. Sverige befinner sig i krig. Vi skjuter på civilbefolkningen och bombar byar. Infrastrukturen raseras och folk svälter och fryser ihjäl i krigets spår.

Redan under krigets första år rapporterade den afghanska kvinnoorganisationen RAWA om att över 50 000 svultit och frusit ihjäl som en konsekvens av ödeläggelse av infrastrukturen som Natos bombningar inneburit. Hur många civila offer som omkommit i Afghanistan är okänt efter som den amerikanska policyn “We don´t do body count” råder.

Sverige exporterar idag mer vapen per invånare än något annat land och är idag världens åttonde största vapenexportör. Granatgeväret Carl-Gustaf som utvecklades av Saab Bofors Dynamics har USA de senaste åren använt i Afghanistan och Irak för att nu bara ta ett exempel.

Sverige befinner sig i krig vilket också har skördat svenska soldater i Afghanistan. Och svenska soldater leder anfallsoperationer som dödar afghaner. Kriget strider mot folkrätt och svensk neutralitet.

Socialdemokraterna vägrar ta hem soldaterna, det är skandal och oerhört sorgligt. Vänsterpartiet är det enda parti som står upp för folkrätten och den internationella solidariteten. Vi kräver att soldaterna tas hem. Sverige ska inte befinna sig i krig.

Martina Nilsson (v)