När kommunens ekonomi diskuterades på kommunfullmäktige igår eftermiddag så menade de borgerliga att om stadsdelarna skrotades i Malmö så skulle onödig administration för 200 miljoner försvinna. När de pressades till att förklara vilka tjänster det var som skulle bort så blev svaret att det är inte tjänster som ska bort utan administration….. Tror borgarna att administration är något som inte sköts av människor? De kunde inte peka ut en enda tjänst i kommunen som de ville ta bort. Högerpolitik är alltid en felräkning.

Anders Skans (V)