På dagens kommunfullmäktigemöte visade moderaten Carl-Axel Roslund sitt totala förakt mot Malmö stads alla socialarbetare, han uttryckte sig att enormt nedsättande och kränkande mot en hel yrkeskår. Socialarbetare som gör hembesök hos familjer där barn eller ungdomar har rapporterats deltagit i kriminella handlingar, kallade han att skicka ut några “socialtanter”.Det är den inställningen till en hel yrkesgrupp som kommer att vara den politiska inställnigen om moderaterna kommer till makten i Malmö. Förutom föraktet mot en yrkeskår visar han den moderata oviljan att hjälpa de unga. Låt oss aldrig se de(m) vid makten fler gånger!

Anders Skans(V)