Miljönämnden i Malmö presenterade idag sin årliga miljöredovisning i kommunfullmäktige. Det var en imponerande redovisning av vad Malmö stad gör inom miljöområdet. Alla partier ville ta åt sig äran för detta. Trots detta engagemang för miljöfrågorna så är inte enigheten så stor i praktiken. De borgerliga vill inte gå vidare med en av de största frågorna vi har nämligen att begränsa privatbilismen i Malmö. Det går inte att reducera privatbilismen till en fråga om utsläpp. Hur miljövänliga bilarna än blir så bullrar de i alla fall och de tar plats. All den yta som bilarna tar i Malmö kunde användas till grönområden och fler bostäder istället. De borgerliga talar om bilen som ett frihetsobjekt, en frihet att ockupera mark, bullra och släppa ut avgaser är vad det handlar om. En stad som ska byggas miljövänligt ska ha så få transporter som möjligt. Det ska vara nära till service och det ska finnas kollektivtrafik samt cykel- och gångvägar. Malmö behöver fler inte färre gågator. I detta sammanhang är det glädjande att nu den styrande rödgröna majoriteten beslutat satsa på spårvagnar igen. Vi i vänstern har drivit detta i flera årtionden, för ungefär 20 år sedan fanns en utredning om spårvagnar i Malmö, då var vi ensamma att vilja satsa. Nu har fler vaknat, det är positivt. Miljöpolitik är inte neutralt det är vänsterpolitik.

Anders Skans (V)