På september kommunfullmäktige behandlades en motion av kristdemokratena om privatisering av äldreomsorgen i Malmö

Man suckar, kristdemokraterna kör blint. Oavsett fakta ska allt privatiseras.

Jag tänker att ibland är ideologi farligt. För att den kan dölja verkligheten. Som i detta ärende. Kristdemokraterna framhävdar att privatiseringar är lösningen på hur äldre ska få påverka sin vård och omsorg. Detta utan att lyssna på de erfarenheter som gjorts

De utvärderingar som gjorts på kundvalsmodeller visar påDen starkt begränsade information gör valen omöjliga att göraKostnaderna kring administrationen ökar kraftigtKonkurrensutsättning har inneburit kvalitetsförsämringar, både för personal och brukare

Det handlar inte om en vilja till valfrihet för äldre det handlar om att man värna privat driftsform framför offentlig. Vänsterpartiet vill att äldre ska påverka sin vård. Men den möjligheten ökar inte genom privatiseringar. Det viktiga kan inte vara att få välja utförare utan det måste vara möjligheten till att få välja innehållet i vården.

På vilket sätt innebär en kundvalsmodell reel valfrihet? Du får välja vilket företag som utför tjänsten. Kanske får du välja mellan 70 olika bolag. Många av de bolagen erbjuder inte allt du behöver utan du får välja städ här och tvätt där osv. Hur ska man orka?

I dagen samhälle möts vi alla av val, val, val. Jag ska välja telefonbolag, elbolag, pensionsplaceringar, förskola, skola. Och hela tiden finns risken att jag väljer fel. Och det finns ingen annan än mig själv att skylla. Det var ju mitt val.

Framförallt när det handlar om vård och omsorg så vill jag känna mig trygg med att det finns en bra vård med hög kvalité. Att vi faktiskt fortfarande lever i en välfärdsstat där kommunen har ett ansvar att ge en god vård och omsorg till våra äldre. Satsa pengarna på att utveckla den kommunala vården i stället för på byråkrati i ett system där någon måste göra fel val.

Hanna Thomé (v)