Efter att ha gjort ett klipp på 300 miljoner när kommunen sålde marken på tok för billigt kommer nu Parkfast Arena och vill ha en kommunal borgen på 32 miljoner för att bygga en träningshall bredvid den stora arenan. Den som förutsatte att det fanns någon sorts planering och kalkyler för en nödvändig träningshall har således varit helt fel ute.

Kommunen vare sig får, eller ska, gynna enskilda.Att tolka kommunallag och borgenspolicy som att kommunen kan gå i borgen för all sorts verksamhet som kan gynna Malmö genom fler arbetstillfällen och ökad besöksnäring är vare sig korrekt eller ens rimligt. En sådan tolkning öppnar upp för att Malmö stad skulle kunna gå i borgen för all privat verksamhet som genererar arbetstillfällen i staden – var skulle vi då hamna?

Såklart röstade vi nej till förslaget när det igår debatterades och beslutades i Malmös kommunfullmäktige.

Anneli Philipson (V)