Idag redovisades svaren från Malmöpanelens andra omgång. 1146 malmöbor har svarat på ca 20 olika frågor inom olika politikområden, bland annat diskriminering.

Av resultatet (som för övrigt kommer att finnas på malmo.se) kan man utläsa dels att enskilda malmöbor upplever att man själv blivit utsatt för diskriminering. Man kan också utläsa att många anser att det förekommer diskriminering i någon mån, eller i hög grad. Som väntat är det den etniska diskrimineringen som tydligast kommer fram. Förekomsten av diskriminering på olika grunder måste förstås ställas i relation till målgruppen, och här har antidiskrimineringskommittén något att analysera och fördjupa sig i.

Så bra att antidiskrimineringskommittén valde att ställa frågor kring diskrimininering till panelens deltagare. Vågar man hoppas på att vi numera slipper lägga tid på att diskutera den grundläggande frågan om huruvida det förekommer diskriminering eller ej – eller är det att hoppas på för mycket?

Anneli Philipson