Just nu diskuteras bostadspolitiska mål för Malmö stad i Malmös kommunfullmäktige. Bostadsfrågan är en av Malmös viktigaste, alltför många människor kan inte få en bostad. Det byggs alldeles för lite, och ansvaret för att stimulera bostadsbyggande kan i första hand göras av staten inte kommunen.

Anneli Philipson (V) efterlyser en statlig bostadspolitik som stimulerar byggande av billiga hyreslägenheter. I en lågkonjunktur är det extra viktigt att bygga för det skapar också arbetstillfällen.

Anders Skans (V)