Malmö kommunfullmäktige sammanträder idag, debatten handlar just nu om en slutrapport från Välfärd för alla projektet. Välfärd för alla var en tanke att partiövergripande vara överens om kommunala mål och åtgärder. Denna tanke var vi i Vänstern starkt kritiska till. Det går inte att samla alla från höger till vänster för att komma överens då blir politiken utslätad och intetsägande. Den idag diskuterade slutrapporten visar på det omöjliga i detta. Det handlar om olika ideologiska ståndpunkter, överslätningar är till ingen nytta. Socialdemokraterna och de borgerliga var överens om Välfärd för alla i början, när sedan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet bildade majoritet efter senaste valet drog de borgerliga sig undan och nu kritiserar de vad de själva var med och drog igång. I samband med den nya majorietet tillträdde tog de mest högerinriktade problemformuleringarna i projektet bort. Vi vänsterpartister har hela tiden kritiserat tanken att kommunalpolitik ska kunna innebära gemensamma visoner för alla partier. Vänsterns Juha Jurvanen sa i debatten att en tillväxt bidrar inte automatiskt till välfärd för alla utan det behövs en omfördelning från de som har till de som inte har. Eftermiddagens debatt visar tydligt att kommunpolitik måste handla om rättvis fördelning och kring detta kommer det aldrig att uppnås enighet med högerpartierna. Det bästa med slutrapporten från Välfärd för alla är just att det är slut.

Anders Skans (V)