Tre av fullmäktiges partier visade idag upp rasistiska tendenser. Att Sverigedemokraterna gör det är ju inte konstigt. Sverigedemokraterna som har sitt ursprung i den rasistiska rörelsen i Sverige som har begått så många brott mot bland annat judar. Det konstiga nu är att Sverigedemokraterna använder en argumentation där de ska framstå som judarnas försvarare i Malmö. Sverigedemokraternas syfte är ju att vända sig mot andra etniska grupper, i detta fallet araber och muslimer.

Sverigedemokraternas rasism är som sagt inte förvånande men att nu även moderater och folkpartister öppet uttalar sig med rasistiska undertoner i kommunfullmäktige är skrämmande. Folkpartisten Allan Widman ansåg att det var ett ordningsproblem om barn talade andra språk än svenska i skolorna. Att förnekas tala sitt språk är rasistiskt. Moderaten Carl-Axel Roslund beskyllde kommunala tjänstemän att inte följa lagen utan som han uttryckte det falla efter för värderingar som inte är svenska. Han ville ha någon form av åsiktspoliser som skulle kontrollera att alla hade svenska värderingar. Att påstå att det finns några generella svenska värderingar är absurt, jag tror inte jag och Carl-Axel Roslund har många gemensamma värderingar.

Anders Skans (v)