Idag var det kommunfullmäktige och folkpartisten Hans Berg ville i en motion att Malmö stad ska uppmana alla rektorer att de ska ge eleverna betygsliknande omdöme. Detta är ytterligare ett led i högerns vilja att individualisera skolansvaret, det ska flyttas till de enskilda barnen. De ska värderas i betygsform så tidigt som möjligt. Mer och mer tid i skolan ska enligt högern läggas på att kontrollera och mäta. Detta leder ju bara till utslagning och sortering i skolan. Denna fråga blev en klar skiljelinje när det gäller fullmäktigepartiernas människosyn . Folkpartiet hejades främst på av Moderaterna och Sverigedemokraterna medan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans visade sitt starka motstånd mot förslaget.

Elever vet ofta vad de behöver stöd och hjälp med. Min uppfattning är att lärare , föräldrar och elever tillsammans ska samtala om hur det går i skolan och vad varje elev är bra på och vad som behöver utvecklas. Detta avfärdar folkpartisten Hans Berg med att det ska minsann inte eleverna ha någon synpunkt på. Tyvärr är det den uppfattningen som gäller i skoldebatten idag hos högerpartierna, vi får hoppas att lärare och rektorer inser vikten av samtal som inte sätter betyg på elever utan istället diskuterar utveckling. Betyg leder inte framåt utan bara till misslyckanden. Skolan behöver mer demokratiska arbetsformer inte mer kontroller och mätningar. Högerns kunskapssyn bygger på en gammal tradition av disciplinering och kontroll, fler betyg och fler prov. Ett gammalt engelskt ordspråk säger att grisen blir inte tyngre bara för vi väger den oftare. Det är likadant i skolan, eleverna lär sig inte mer för vi har fler prov och betyg.

Anders Skans (v)