Folkpartiets Christer Nylander försöker idag i Sydsvenskan försvara folkpartiets vilja att förbjuda barn med ett annat modersmål än svenska ämnesundervisning på modersmålet. Inlägget visar att en folkpartist är alltid kluven, han skriver å ena sidan att ingen ämnesundervisning ska få ske på modersmålet samtidigt vill han satsa på studiehandlening och läxläsning på modersmålet. Studiehandledning är ju just ämnesstöd på modersmålet. Vet han överhuvudtaget vad han pratar om?

När det gäller hans kommentar om att eleverna så fort de kan svenska tillräckligt bra ska de slussas in i ordinarie klasser och få undervisningen på svenska. Här kommer nästa kunskapslucka hos folkpartisten, enligt språkforskare så tar det många år ,5-8 år, att fullt behärska ett andra språk för lärande. Bara för att man kan delta i ett vardagssamtal på sitt nya språk kan man inte använda det till kunskapsinhämtning på en mer avancerad nivå. Konsekvensen av att inte få ämnesstöd på modersmålet är att de eleverna som kommer till Sverige under sin skoltid förlorar flera år av sin ämnesinlärning.

Kluvenheten i folkpartiet är enorm, att som centralt placerad folkpartist skriva att studiehandledningen ska öka ser vi som ett skämt när vi möter folkpartisterna i Malmö som hela tiden vill dra in det stödet.

Anders Skans (v)